Smart TV แบรนด์ไหนดีที่สุด ?

0 views
|

คุณโรมันสรุปจากประสบการณ์การใช้งานพร้อมจำนวนแอพส์ทั้งไทยและเทศให้ว่า Smart TV ของเจ้าไหนดีที่สุด ? เพราะระบบ Smart TV คืออีกหัวใจสำคัญของทีวีในยุคนี้ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *